GreenKeeper รักษาความสดผักผลไม้

GreenKeeper รักษาความสดผักผลไม้

GreenKeeper รักษาความสดของผลไม้ และความเขียวของพืชผัก ให้ยาวนานขึ้น

ด้วยการขจัดก๊าซเอทิลีน และสารประกอบอินทรีย์ ระเหยง่ายในอากาศแวดล้อม

ระหว่างการจัดเก็บในห้องเย็น และตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งทางอากาศ และทางทะเลทั่วโลก

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท ธนพลวานิช จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สนามเด็กเล่น และสารดูดความชื้น