ติดต่อสอบถาม

ความซื่อสัตย์สุจริต การสร้างคุณค่า และความเชี่ยวชาญทางการค้า

Trading with Trust, Value, & Competence

บริษัท ธนพลวานิช จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2543

เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยดำเนินกิจการตามแนวทางการจัดการบรรษัทที่ดี (Good Corporate Governance)

และยึดถือ “ความซื่อสัตย์สุจริต การสร้างคุณค่า และความเชี่ยวชาญทางการค้า” (Trading with Trust, Value and Competence) เป็นหลักในการบริหารงานมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี

ในระยะแรกนั้น บริษัทฯ ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารดูดความชื้นจากประเทศเดนมาร์ก

และต่อมาได้ขยายธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่มีคุณภาพและมั่นคงแข็งแรงต่อไป

logo-b03
logob-01
logo-b02
logo-b05
logo-b04

สอบถามข้อมูลสินค้า

โทร : 02-294-2239
แฟ็กซ์ : 02-294-2240
อีเมล์ : info@tanapolvanich.com

สำนักงานใหญ่

บริษัท ธนพลวานิช จำกัด

794 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

แบบฟอร์มติดต่อ

เราขอขอบคุณเวลาของคุณในการกรอกข้อมูล
เพื่อให้เราสามารถจัดการคำขอของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเช่นกัน

เราขอขอบคุณเวลาของคุณในการกรอกข้อมูล เพื่อให้เราสามารถจัดการคำขอของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเช่นกัน