ผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นจากดินธรรมชาติ Bentonite Clay ประเทศเดนมาร์ก ป้องกันจากความชื้น ระหว่างการขนส่งทางทะเลและอากาศ ด้วยมาตรฐาน DIN 55.473 และ US-Mil-D3464E สามารถใช้กับอาหารได้

ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นจากดินธรรมชาติ Sepiolite Clay ประเทศสเปน ป้องกันจากความชื้น ระหว่างการขนส่งทางทะเลและอากาศ ด้วยมาตรฐาน DIN 55.473 และ US-Mil-D3464E สามารถใช้กับอาหารได้

ผลิตภัณฑ์ดูดซับก๊าขเอทีลีนจากสเปน เพื่อยืดอายุพืชผักและผลไม้ในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง โดยเฉพาะผลไม้ประเภท Climatic Fruits เช่น กล้วย มะม่วง ทุเรียน

Trading with Trust, Value, & Competence

ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย
สารดูดความชื้น จากประเทศเดนมาร์กและสเปน